Cargoszeriz
 

 

Szervizünk internetes elérhetősége megváltozott!


Amennyiben továbbra is szeretné autóját, kisbuszát, kisteherautóját nálunk szervizeltetni a megszokott minőség, gyorsaság és olcsóság mellett, úgy honlapunkat az alábbi képre kattintva érheti el:

 

 

Az új honlapunk az alábbi címen érhető el:
www.cargoszerviz.hu

 

 

 

Amennyiben megtévesztettük Önt, és Renault márkaszervizt keres, úgy kérjük kattintson az alábbi linkre: link

Ha kíváncsi, hogy honlapunkat miért kellett áthelyezni, úgy kérjük olvassa el a lenti levelezést, mely a Renault Hungária Kft és a Cargorent kft között történt:

"Tisztelt Ügyvezető Úr!

Alulírott Maróthy Miklós, mint a Renault Hungária Kft. (székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-98.; cégjegyzékszám: 01-09-072543; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; képviseli: Maróthy Miklós ügyvezető) ügyvezetője, az alábbiakról tájékoztatom.


A mai napon jutott tudomásomra, hogy a CARGORENT Kft. www.renaultmaster.hu domain név alatt weblapot üzemeltet, amelyen többek között Renault Master típusú gépjárművek javítási és karbantartási szolgáltatását reklámozza. A domain regiszter adatai szerint a domaint a CARGORENT Bt. részére delegálták, így annak használatáért a jogutód CARGORENT Kft. felel.

Mivel a www.renaultmaster.hu domain név a RENAULT nemzetközileg lajstromozott szóvédjegyet és a RENAULT Master márkanevet azonosítható módon tartalmazza, annak engedély nélküli használata kereskedelmi célokra jogellenes. Emellett azonban a tisztességes piaci magatartás követelményét is sérti a Renault Master gépjárművek javító és karbantartó szolgáltatásának www.renaultmaster.hu néven való reklámozása.


Mindezek alapján felszólítom, hogy a weblap domain nevének megváltoztatásával haladéktalanul szüntesse meg a fent körülírt jogsértést! Amennyiben a jelen levél kézhezvételét követő 15 nap elteltével is tapasztalható a jogsértés, úgy kérni fogjuk a domain név felfüggesztését, és a jogérvényesítés hatósági vagy bírósági útját választjuk a Tpvt. 2. § és a Védjegytörvény 27. § rendelkezéseinek megsértése miatt. Tájékoztatom egyúttal, hogy ebben az esetben a kártérítésre kötelezés mellett bírság kiszabására is lehetősége van az illetékes szerveknek, valamint hogy a védjegyekkel való visszaélés a büntetőjogi felelősség kérdését is felvetheti.
Kérem a fentiek tudomásul vételét.
Budapest, 2011. június 2.
Tisztelettel:

Renault Hungária Kft.
(képviseli: Maróthy Miklós ügyvezető)
"

Az eredeti levél scannelt változata letölthető itt: link

Válaszunk:

"Tisztelt Ügyvezető Úr!

Alulírott, dr. Rabatin Attila (1012 Budapest, Várfok u. 16.) ügyvéd ügyfelem és megbízóm, a CARGORENT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 16.; képviseli: Gál László ügyvezető) képviseletében és megbízásából, hivatkozással T. Ügyvezető Úr 2011. június 2. napján kelt levelére az alábbiakkal keresem meg önt.

Ügyvezető úr fenti levelében a megbízóm által elkövetett állítólagos védjegy bitorlás tárgyában kezdeményez egyeztetést. Sajnálatos módon T. Ügyvezető Úr levele nem tartalmazza azokat az alapinformációkat, (bejegyzés kelte; területi és időbeli hatálya; áruosztályok megjelölése) amelyek alapján megbízóm egyáltalán el tudná dönteni azt, hogy sértett-e bármilyen védjegy jogosultságot. Kérem, a T. Ügyvezető Úr válaszlevele mellékleteként küldje meg számomra azon védjegy bejegyzést tanúsító dokumentációt, amely alapján megbízóm ellenőrizni tudja, hogy a www.renaultmaster.hu domain név ütközik-e bármilyen szabályszerűen lajstromozott védjeggyel.

Tájékoztatni szeretném Tisztelt Ügyvezető Urat, hogy megbízóm a fenti domain nevet több mint 7 éve teljesen jogszerűen használja, ez ellen, a fenti időszak alatt senki sem emelt kifogást. Amennyiben a domain név bejegyzése bárkinek a jogos érdekét sértette volna, úgy – a hatályos jogszabályok alapján – a regisztráció során többek között önöknek is lehetősége lett volna arra, hogy észrevételüket megtegyék. Megbízóm alapvetően gépjárműkölcsönzéssel és javítással foglalkozó gazdálkodó szervezet, amelynek során kölcsönös előnyökön alapuló üzleti kapcsolatot épített ki többek között a Renault Hungária Kft.-vel is.

Megbízóm nevében nyomatékosan visszautasítom levelének a tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos hivatkozásait, figyelemmel arra, hogy ügyfelem magas színvonalú szerviz tevékenysége álláspontom szerint növeli a Renault Master gépkocsik hírnevét, és semmiképpen sem csökkenti azt. A megbízóm által üzemeltetett szervízszolgáltatás 5 szerelőt és családját tartja el immár 7 éve, ezért kérem, hogy T. Ügyvezető Úr mindenképpen mérlegelje a további lépések megtétele előtt azt, hogy az ügyfelemmel szembeni fellépésnek milyen járulékos következményei lehetnek.

A magam részéről a T. Ügyvezető Úr által szabott 15 napos határidőt mindenképpen rövidnek tartom arra, hogy két, eddig korrekt gazdasági kapcsolatban álló cég megállapodásban tudja rendezni az elmúlt időszakban felmerült problémákat. Véleményem szerint minimum 90 nap szükséges ahhoz, hogy az egyezség létre tudjon jönni. Javaslom, hogy tartsunk személyes egyeztetést annak érdekében, hogy az esetleges félreértéseket tisztázni lehessen, és mód nyíljon – a korábbi jó üzleti kapcsolat megőrzése mellett – a védjegy probléma körrel kapcsolatos egyeztetésre.

T. Ügyvezető Úr szíves közreműködését előre is megköszönve, válaszlevelét jelen levél kézhezvételét követő 15 napon belül várva,

tisztelettel:

CARGORENT Kft. képv.:
Dr. Rabatin Attila
ügyvéd"

A Renault Hungária válasza a fenti levélre:

"Tisztelt Ügyvéd Úr!

Alulírott Maróthy Miklós, a Renault Hungária Kft. (székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-98.; cégjegyzékszám: 01-09-072543; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága; képviseli: Maróthy Miklós ügyvezető) képviseletében, hivatkozással az Ön által a CARGORENT Kft. megbízásából 2011. június 20-én írott válaszlevelére, a következőkről szeretném tájékoztatni.

Mint az a tisztelt Ügyfele előtt is ismert, a Renault Hungária Kft. a RENAULT és DACIA márkájú gépjárművek magyarországi importőre. Valamint vezérképviseleti megbízásából eredően- többek között - a RENAULT szóvédjegy használatára jogosult gazdálkodó szervezet. Tájékoztatom, hogy a vezérképviselet ezen védjegy használatára a védjegyjogosult Renault s.a.-tól (‘aki a RENAULT márkájú gépjármüvek gyártója) szerződésben kapott engedélyt. Ugyancsak ismert a tisztelt Ügyfele előtt, hogy a védjegyek használatának engedélyezésére a védjegyjogosultnak van kizárólagos joga. Nyilvánvaló, hogy ilyen jogot Ügyfele a védjegyjogosulttól nem szerzett. A védjegyek lajstromozásának adatait tisztelt Ügyfele mégíekintheíTa nyilvános Védjegy adatbázisokban. Ténykérdés, hogy az Ügyfele által használt www.renaultmaster.hu domain név lajstromozott szóvédjegyet és jó hírnevet élvező márkanevet tartalmaz azonosítható módon.

Mivel a védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata különösen akkor jogellenes, ha a fogyasztók számára összetéveszthető a védjeggyel, álláspontom szerint a www.renaultmaster.hu domain név használata jogsértő. És bár nagyra értékeljük, hogy a tisztelt Ügyfele 5 szerelőt és családját tartja el immár 7 éve, ez nem jelenthet alapos okot a fenti tisztességtelen piaci magatartásra.

Mindezek alapján ismételten felszólítom a tisztelt Ügyfelét, hogy haladéktalanul hagyjon fel a jogsértő magatartással! A jelen levél a társaságunk végleges álláspontját tartalmazza, ennek megfelelően nem tartjuk szükségesnek a személyes egyeztetést. Ugyanakkor felhívom a tisztelt Ügyfele szíves figyelmét arra, hogy ha a jogsértő gyakorlat további jog- és érdeksérelmet okozva fennmarad, úgy a jogérvényesítés egyéb módját választjuk. Amennyiben erre kényszerülnénk, úgy természetesen külön igazoljuk a jogellenes védjegyhasználat elleni fellépésre vonatkozó meghatalmazásunkat, azonban bízunk benne, hogy erre nem lesz szükség.

Budapest, 2011. július 11.

Tisztelettel:
Renault Hungária Kft.

képviseli: Maróthy Miklós ügyvezető"

Az eredeti levél scannelt változata letölthető itt: link

Válaszunk:

"Tisztelt Ügyvezető Úr!

Alulírott, dr. Rabatin Attila (1012 Budapest, Várfok u. 16.) ügyvéd ügyfelem és megbízóm, a CARGORENT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 16.; képviseli: Gál László ügyvezető) képviseletében és megbízásából, hivatkozással T. Ügyvezető Úr 2011. július 11. napján kelt levelére az alábbiakkal keresem meg önt.

Természetesen nem kívánunk vitatkozni azzal a ténnyel, hogy a Renault S.A. érvényes szóvédjeggyel rendelkezik. Ezen szóvédjegy azonban kizárólag a Renault szóra vonatkozik, annak különböző kiterjesztéseire nem. Álláspontunk szerint tehát semmiképpen nem állja meg a helyét azon feltételezése, mely szerint egy laikus vásárló a Renaultmaster szót összetévesztené a Renault szóval. Ügyfelem nevében vissza kell utasítanom a tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos utalását, hiszen megbízóm senkit és semmilyen körülmények között nem tévesztett meg a tekintetben, hogy ő bármilyen jogosultsággal is rendelkezne a Renault szóvédjegy használatára. Amennyiben megbízóm Opel Astra gépkocsikat szervizelne, akkor domain neve feltehetően www.opelastra.hu lenne. Szeretnénk Tisztelt Ügyvezető Úr tanácsát kérni abban, hogy milyen módon tudnánk vásárlóink tudomására hozni azt, hogy a társaság Renault Master gépkocsikat szervizel, anélkül, hogy visszaélnénk a szóvédjeggyel?

Természetesen megbízómnak nem célja, hogy egy hosszadalmas és teljesen felesleges peres eljárásba keveredjen úgy, hogy közben jóhiszeműen, vásárlói megelégedésére végzi munkáját. Korábbi levelemben azért írtam 3 hónapos türelmi időt a domain név regisztrációjának megszüntetésére, mert megbízómnak ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy a T. Ügyvezető Úr által jogellenesnek ítélt domain nevet és weblapot át tudja helyezni. Amennyiben a korábbi levelemben kért 3 hónapos türelmi időt Tisztelt Ügyvezető Úr biztosítja megbízóm számára, úgy ügyfelem minden további nélkül lemond a www.renaultmaster.hu domain név használatáról.

Továbbra is fenntartom azon álláspontomat, amely szerint egy a cég jó hírnevét folyamatosan növelő gazdálkodó szervezettel szemben nem biztos, hogy minden esetben az erő pozíciójából történő tárgyalás a célravezető.

T. Ügyvezető Úr szíves közreműködését előre is megköszönve, válaszlevelét jelen levél kézhezvételét követő 15 napon belül várva,

tisztelettel:

CARGORENT Kft. képv.:
Dr. Rabatin Attila
ügyvéd"

A Renault Hungária válasza:

"Tisztelt Ügyvéd Úr!
Alulírottak, a Renault Hungária Kft. (székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-98.; cégjegyzékszám: 01-09-072543; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága;) -képviseletében, hivatkozással'az Ön által a CARGORENT Kft. megbízásából írott, 2011. július 15-én kelt válaszlevelére, a következőkről szeretnénk tájékoztatni.

Társaságunk a korábbi levelekben kifejtett álláspontját változatlanul fenntartja, azonban a Tisztelt Ügyfele által 2011. június 20-án kért 3 hónapos türelmi időt elfogadjuk azzal a feltétellel, hogy a türelmi idő lejártát követően haladéktalanul, külön felszólítás nélkül megindítjuk a jogérvényesítés formális eljárásait. Mindezek alapján 2011. szeptember 20. napjáig kap haladékot a Tisztelt Ügyfele a jogsértés megszüntetésére. Mindez nem jelenti azonban a www.renaultmaster.hu domain használatának jóváhagyását, vagy bármely jogról való lemondást, különösen pedig a Renault védjegyek használatának engedélyezését.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2011. július 2 Tisztelettel:


Rosta Gergely, Kohus Ádám
a Renault Hungária Kft. képviseletében"

Az eredeti levél scannelt változata letölthető itt: link

2011-09-12